آزمون زبان توليمو

  • برنامه زمانی برگزاری آزمونهای زبان تولیمو در سال 1396

    به اطلاع داوطلبان آزمون توليمو مي‌رساند كه برنامه زماني ثبت‌نام آزمون توليمو در سال 1396 به شرح زیر است: رديف دوره زمان برگزاري حـوزه هـاي بـرگـزاري تاريخ برگزاري 1 117 خرداد تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،آمل،کرمانشاه،گرگان،بندرعباس و رشت 96/3/4 2 118…