آزمون زبان دانشگاه آزاد

  • آشنایی با آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامیIAUEPT

    نام این آزمون که به منظور سنجش سطح زبان عمومي متقاضيان آن برگزار مي‌گردد، مخفف English Proficiency Test یا همان (EPT) است. اين آزمون برای داوطلبان دکتراي دانشگاه‌ آزاد اسلامی معتبر است. این آزمون در…