آزمون زبان دانشگاه تهـران

  • آزمون UTEPT در مصاحبه دکتری چیست؟

    آشنایی با آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران(برای اطلاعات در این بخش آزمون UTEPT در مصاحبه دکتری چیست؟ کلیک کنید) در این مطلب به معرفی انواع سؤالات، منابع پیشنهادی و نحوه ثبت‌نام آزمون زبان دانشگاه تهـران…