آزمون زبان EPT

  • نتایج اعتراضات به آزمون EPT

    دکتر علوی‌فاضل سخنگوی دانشگاه ازاد درباره نتیجه بررسی اعتراضات به آزمون EPT دانشگاه آزاد اعلام کرد «آزمون زبان EPT تنها آزمون زبانی نیست که داوطلبان میتوانند  فقط در آن شرکت کنند. دانشجویان دوره دکترا می‌توانند در…

  • سؤال و کلید آزمون EPT اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ منتشر شد

    روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد  اعلام کرد، سوال و کلید آزمون EPT اردیبهشت ماه ۱۳۹۶دانشگاه آزاد منتشر شد. داوطلبان در صورت اعتراض می توانند تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت…

  • روز جمعه زمان برگزاری آزمون زبان EPT اسفند

    کارت شرکت در جلسه آزمون زبان اسفند ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی از روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه از طریق سامانه این آزمون قابل دریافت است‌. آزمون زبان EPT اسفند ماه ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی در…