آزمون قضاوت ۹۵ (جذب عمومی)

  • نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی سال ۹۵

    به نقل از معاون پژوهشی phdphd  نتایج مصاحبه علمی ۱۳۶ نفر از داوطلبان دانشگاهی آزمون قضاوت ۹۵ (جذب عمومی) روز گذشته بر روی سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد. این نتایج برای آن…