آزمون مشاوران حقوقی

  • مهلت ویرایش اطلاعات آزمون مشاوران حقوقی

    به گزارش معاون پژوهشی phdphd  مهلت ویرایش اطلاعات داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۶ از روز گذشته آغاز و تا پایان روز 3 آبان ادامه خواهد داشت. به نقل از معاون پژوهشی phdphd، بر اساس…