آزمون مصاحبه دکتری ۹۶

  • مدارک موردنیاز مصاحبه دکترای سال ۹۶

    طبق اعلام سازمان سنجش، مدارک لازم در جلسه آزمون مصاحبه دکتری ۹۶ شامل موارد زیر است: ۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد یا کارنامه ریز نمرات. ۲- اصل مدرک کارشناسی یا کارنامه ریز نمرات. ۳- اصل…