آزمون نهایی

  • معجزه‌ی تورق سریع در ازمون دکتری

    یک بار دیگر منابع مرجع ازمون دکتری و خلاصه‌نویسی‌هایت را ورق بزن. فلش‌کارت‌ها را بازخوانی و دوره کن. با سرعتی یکنواخت و متعادل منابع را ورق بزن. تمرکز کن و با حواس جمع این کار را…