آزمون نیمه متمرکز دکتری ۹۶

  • برگزاری مصاحبه دکتری پژوهشگاه شیمی در خرداد ماه96

    داوطلبانی که برای آنها کارنامه مرحله اول توسط سازمان سنجش صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده در جدول (۱) می توانند در آزمون تخصصی پژوهشگاه شرکت نمایند. بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت…