آزمون نیمه متمرکز دکتری

  • جزئیات مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه صنعت نفت

    دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه صنعت نفت تا روز یکشنبه ۷ خرداد ماه فرصت دارند نسبت به ارسال مدارک لازم اقدام نمایند. حدنصاب سنجش علمی داوطلبان دکترا در صورت داشتن حد نصابهای لازم می…