آزمون پی اچ دی

  • درس سرنوشت ساز برای قبولی در دکتری

    دروس سرنوشت ساز به دروسی گفته می شود که قبولی یا عدم قبولی داوطلب درکنکور دکتری به آنها وابسته می باشد و به قول معروف باعث می شوند فردی دانشجو بشود یا نه.خوب بودن یا…

  • انواع تحلیل آماری در مصاحبه دکتری

     انواع آزمون های آماری آزمون های T : آزمون T به منظور دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین میانگین های دو گروه از نظر آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده قرار می گیرد.…

  • هفت گام تا رسیدن به موفقیت در ازمون دکتری

    1-   گام اول: داشتن برنامه‌ای درست، کامل، جامع و هدفمند است. از خصوصیات یک برنامه‌ریزی درست در آزمون دکترا، آرمانی نبودن این برنامه، فرصت جبران برای مباحثی که به هر دلیل مطالعه نشده‌اند و مرور به…