آزمون کتبی

  • 5 نکته مهم مصاحبه دکتری

    مصاحبه دکتری بعد از برگزاری آزمون دکتری بخش آزمون کتبی برگزار می شود که در ان داوطلبان بعد از انتخاب دانشگاه ها دعوت به مصاحبه می شوند . در مصاحبه دکتری داوطلبان در بخش آموزشی…

  • چگونه در دکتری رتبه اولی شویم ؟

    آزمون دکتری یکی از سخت ترین آزمون ها در کل دنیا است در آزمون دکتری دو مرحله مهم وجود دارد مرحله آزمون کتبی و مرحله مصاحبه.(برای اطلاعات بیشتر چگونه یک رزومه موثر بنویسیم را کلیک…