آزمون EPTدانشگاه آزاد

  • سؤال و کلید آزمون EPT اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ منتشر شد

    روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد  اعلام کرد، سوال و کلید آزمون EPT اردیبهشت ماه ۱۳۹۶دانشگاه آزاد منتشر شد. داوطلبان در صورت اعتراض می توانند تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت…