آزمون EPT دانشگاه آزاد

  • نتایج اعتراضات به آزمون EPT

    دکتر علوی‌فاضل سخنگوی دانشگاه ازاد درباره نتیجه بررسی اعتراضات به آزمون EPT دانشگاه آزاد اعلام کرد «آزمون زبان EPT تنها آزمون زبانی نیست که داوطلبان میتوانند  فقط در آن شرکت کنند. دانشجویان دوره دکترا می‌توانند در…