آزمون MHLE مهر ماه

  • ۱۳ شهریور آغاز ثبت نام آزمون MHLE مهر ماه ۹۶

    به گزارش  معاون پژوهشی phdphd، زمان ثبت نام و ویرایش آزمون MHLE وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دوره ۴۲ از امروز دوشنبه ۱۳ شهریورساعت ۱۸ شروع می شود و تا ساعت ۲۴ روز…