آزمونMSRT

  • دهم اردیبهشت ثبت نام آزمون زبانMSRT

    معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کردند که روز پنجم خرداد ماه ۹۶ ازمون زبان دکتری برگزار میشود. به گفته وی ثبت نام این ازمون ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۶ خواهد که از طریق سایت سنجش…