آسيب شناسي دهان و فك

  • نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی ۹۶ اعلام شد

    به گزارش معاون پژوهشی phdphd، اسامي پذيرفته شدگان سي و يكمين دوره ي آزمون ورودي پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشكي روز سه شنبه ۴ مهر اعلام گردید. علت تأخير در اعلام نتايج اين آزمون، اعمال…