آسیب شناسی ابزارها

  • سومین همایش مالی اسلامی

    سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه الزهرا برگزار می گردد. محور اصلی: « توسعه ابزارهای مالی اسلامی » – نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی – نقش ابزارهای…