آسیب شناسی

  • کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه ازاد همدان

    برگزاری اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان به شرح زیر است مهدی مجلسی رییس دانشکده علوم انسانی گفت: «با توجه به اهمیت به‌کارگیری علوم ورزشی در زندگی آحاد جامعه…

  • اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور؛” اولین همایش ملی علوم ورزشی” با شعار  ورزش، جامعه و سلامتبا هدف گردهم آوردن اعضای علمی و اجرایی خانواده ورزش، جهت هم اندیشی، تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه…