آلودگی آبهای سطحی

  • اولین همایش ملی محیط زیست برگزار خواهد شد

    اولین همایش ملی محیط زیست برگزار خواهد شد ، موسسه نواندیشان علم خوارزمی_موسسه آموزش عالی خرد_دانشگاه آزاد_دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر شیراز برگزار خواهد شد .تاریخ این همایش 31 تیر ماه خواهد بود . محور…