آمادگی آزمون زبان دکتری

  • امتیاز مدرک زبان در مصاحبه دکتری چقدر است؟

    ازمون دکتری شامل دو مرحله است در مرحله اول آزمون متمرکز توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و در مرحله دوم تخصیص امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و علمی و… توسط دانشگاه‌ها انجام…