آمار،منابع تخصصی آمار،دکترا آمار،دکتری تخصصی آمار،منابع آمار، پی اچ دی،کنکور phd، کنکور ازاد،دکتری سراسری،دکتری 97

  • سرفصل های درس آمار

    نام بسته درسی:آمار ————————————————————————– فهرست: فصل اول: آمار توصيفي                                                                                                                          علم آمار                                                                                                                                              جامعه آماري                                                                                                                                         مقياس                                                                                                                                               نمونه                                                                                                                                                آماره                                                                                                                                                   پارامتر                                                                                                                                                نمونه‌گيري                                                                                                                                           انواع ميانگين                                                                                                                                        مد يا نما (MO ميانه Md) يا (Me پارامترهاي پراكندگي                                                                                                                            پارامترهای پراکندگی…