آمایش سرزمین

  • دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور؛دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست با هدف زمینه سازی در جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن…

  • دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور؛دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و…