آموزشی استخدام

  • تحصیلات دکتری در قبرس

    دوره دکتری در قبرس حداقل سه سال می باشد که اصولا با پایان نامه(تز) همراه خواهد بود . اکثر نفراتی که برای مقطع دکتری وارد دانشگاههای قبرس میگردند در خود دانشگاه در بخشهای مختلف آموزشی استخدام…