آموزش محیط زیست

  • دومین همایش ملی آموزش محیط زیست

    4و 5 بهمن ماه سال جاری (1396) دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست در سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد. این همایش با هدف ايجاد بستری مناسب…