آموزش و پرورش

  • اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش در سال 96

    طبق فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت پژوهش و فناوری تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه نخست اهمیت دارد.در نتیجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتری بایست با به روز ترین روشها و…

  • اشنایی با پایگاه اطلاعاتی  Eric

      educational resources information (ERIC) راه اندازی شده است ونوعی نظام ملی اطلاع رسانی در حوزه آموزش و پرورش ایالات متحده است. این پایگاه جامع ترین منبع راهنما برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که…