آموزش و پژوهش در امور زنان

  • اینده شغلی رشته مطالعات زنان چگونه خواهدبود ؟

    رشته مطالعات زنان سال‌هاست که در دانشگاه‌هاي گوناگون دنيا در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري تدريس مي‌شود، اما اين رشته در ايران مجهول و غريب مانده است و بجز کارشناسان مسائل زنان و تعدادي…