آنابولیسم

  • سرفصل های درس متابولیسم و روش های بیوشیمی

    نام بسته درسی : متابولیسم و روش های بیوشیمی ———————————————————————————– فهرست: بخش اول:کنترل متابولیسم فصل اول: مقدمه ای بر متابولیسم فصل دوم: ارتباط اندام های بدن در متابولیسم هوازی و بی هوازی فصل سوم: طرق…