آنالیز ابعادی و شبیه سازی

  • سرفصل های درس هیدرولیک آب های زیر زمینی

    نام بسته : هیدرولیک ———————————————————————————– فهرست فصل اول : کلیات فصل دوم: هیدرواستاتیک فصل سوم : آنالیز ابعادی و شبیه سازی فصل چهارم :قوانین اساسی حرکت سیالات، خطوط جریان در مجاری تحت فشار فصل پنجم…