آنالیز حقیقی

  • سرفصل های درس آنالیز حقیقی

    نام بسته درسی : آنالیز حقیقی ———————————— فهرست: فصل اول : نظریة مجموعه‌ها                                                                                                                          تابع‌ها اشتراک هر دستة دلخواه e اصل ماکسیمال هاوسدورف                                                                                                                            خوش ترتیبی و عددهای ترتیبی شمارش‌پذیر فصل دوم :دستگاه عددهای حقیقی                                                                                                               اصل‌های موضوع…

  • سرفصل های ازمون دکتری ریاضی کاربردی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: مبانی ماتریس ها و جبر خطی آنالیز عددی آنالیز حقیقی تحقیق در عملیات پیشرفته