آینده شغلی رشته ریاضی محض

  • بازار کار و آینده شغلی رشته ریاضی محض

    رياضي محض هدف از اين شاخه رياضي، تربيت متخصصان جامع در علوم رياضي است كه آمادگي لازم براي ادامه تحصيل در جهت اشتغال به پژوهش و نيز انتقال علم رياضي در سطوح دانشگاهي را داشته…