آیین‌نامه دکتری

  • ابلاغ شیوه نامه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

    رئیس دانشگاه آزاد شیوه‌نامه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد را با هدف افزایش کیفیت دوره های آموزش عالی ابلاغ گردید. هدف از این شیوه‌نامه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد که در ۳۲ ماده و ۳۳ تبصره بعد از تصویب در…