آیین نامه جدید دکتری

  • آیین نامه جدید مقطع دکتری

    طی اعلام آیین نامه نوین دوره دکتری به دانشگاه ها، دانشجویان این مقطع از سال جاری در شرایط مطلوب تری تحصیل میکنند. وزارت علوم اعلام کرد از ویژگی های  آیین نامه جدید دکتری که برای…