آیین نامه

  • آزمون جامع دکتری در دانشگاه آزاد

      – گذراندن امتحان جامع در دوره دکتری (ph.d) دانشگاه آزاد اسلامی در همه رشته ها برای تمام دانشجویان بعد از گذراندن دوره آموزشی، الزامی است. – نمره امتحان دانشجو در امتحان جامع نباید از…

  • شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری

    شرایط ورود به دوره ی دکتری دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي جهت شركت در امتحان جامع بايد داراي شرايط ذيل باشند: ۱- كليه دروس مرحله آموزشي را برابر سرفصل رشته مربوط گذرانده باشند. ۲- ميانگين كل نمرات آنها…

  • آیین نامه جدید دکتری پژوهشی وزارت بهداشت

    وزارت بهداشت آیین نامه دکتری پژوهشی را بازنگری کرد که بر اساس آن مراکز مجری می توانند ۵۰ درصد به ظرفیت خود منوط به اینکه به صورت بورس موسسات خصوصی پذیرش شوند، اضافه کنند.  به…