آی اس آی

  • پایگاه اطلاعاتی ‌ استنادی‌ هنر و علوم‌ انسانی‌ (AHCI)

    پوشش‌ جغرافیایی‌: جهانی‌ نوع‌ اطلاعات‌: کتاب شناختی‌ زبان‌: انگلیسی‌ پوشش اطلاعات :حدود ۱۶۶۴ عنوان مجله. پوشش موضوعی: ادبیات، ادربیات کلاسیک، شعر، تئاتر، هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی، باستان شناسی، معماری، فلسفه، مطالعات دینی، تاریخ، رادیو و…