ابخیزداری

  • سرفصل های درس ابخیزداری

    نام بسته درسی : ابخیزداری —————————————————– فهرست: مقدمه تعاريف آبخيزداري تاريخچه‌ آبخيزداري ايران وظايف تشكيلات آبخيزداري در ايران آبخيزداري اشباع يا قانون كنده شدن بستر قسمت‌هاي مختلف یک سد تعيين حجم درياچه سد منحني مجموع…