ابزارهای ریاضی

  • سرفصل های درس دینامیک جو

    نام بسته : دینامیک جو —————————————————————– فهرست ابزارهای ریاضی 1-1 شاره‌ها و دینامیک شاره‌ها 2-1 نگاهی دوباره به روش‌های سودمند ریاضی 3-1 تخمین به کمک تحلیل مقیاس 4-1 اصول جنبش شناختی شاره‌ها نیروهای بنیادین و…