ابلاغ آیین نامه دوره دکتری

  • ابلاغ آیین نامه دوره دکتری دانشگاه آزاد

      علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد بیان کرد: در این آیین نامه نحوه ارزیابی دروس و انتخاب دروس داوطلبان و دانشجویان دکتری مورد بررسی قرار گرفته است. وی ادامه داد: همچنین در این شیوه نامه…