اتو ترانسفورمرها

  • سرفصل های درس ماشین های الکتریکی 2

    نام بسته : ماشین های الکتریکی 2 ———————————————————————- فهرست  فصل اول : ترانسفورماتور مثالهاي کاربردي فصل دوم : اتو ترانسفورمرها مثالهاي کاربردي فصل سوم : ترانسفورماتورهاي سه فاز مثالهاي کاربردي فصل چهارم: سيم پيچ‌هاي ماشين‌هاي…