اثبات از طريق تناقض

  • سرفصل های درس منطق

    نام بسته : منطق ——————————————————————— فهرست  پيش­ درآمدي بر منطق 1- منطق گزاره ها (PL) 1-1-مقدمه 1-2- زبان صوري منطق گزاره ها 1-3- صورت­هاي نرمال فصلي (DNF) ، عطفي (CNF) و عبارات هورن 1-4- معنا…