اثر دوپلر

  • سرفصل های درس فیزیک مدرن

    نام بسته درسی:فیزیک مدرن ——————– فهرست: بخش اول : حرکت شناسی نسبیتی تبدیلات گالیله تبدیلات مکان تبدیلات سرعت و شتاب گالیله ای آزمایش مایکلسون مورلی آزمون خودسنجی مبحث آزمایش مایکلسون مورلی تبدیلات لورنتس ( نسبیت…