اجرای عادلانه مصاحبه دکترا ازاد

  • اجرای عادلانه مصاحبه دکترا ازاد

    سرپرست دانشگاه آزاد درباره برگزاری مصاحبه دکترا به صورت استانی، اعلام داشت: با انجام مصاحبه دکترا به این روش به هر داوطلب فرصت مصاحبه در چند محل داده خواهد شد. علی محمد نوریان اعلام کرد:…