احتمال درد هنگام مطالعه

  • آیا به هنگام مطالعه دچار سردرد می شوید؟

    سردرد یکی از شایعترین نوع درد می باشد ۴۰ درصد افراد در زندگی خود به آن مبتلا شده اند. منشاء این سردرد بیماری خاصی نبوده و از سری دردهای طبیعی است.بیمارانی که به این نوع…