اخباردکترا

  • معرفی پايگاههاي اطلاعاتي – JAMA

      موضوعاتی که در این پایگاه اطلاعاتی پوشش داده می شود : آلرژی/ایمنی شناسی، دانش قلبشناسی، مراقبت های بحرانی/ مراقبت های ویژه پزشکی، درماتولوژی، دارو درمانی، طب اورژانس، اندوکرینولوژی، مطالعه معده و روده و بیماری های آن، ژنتیک، طب…