اخبار دانشگاه ازاد

  • 200 نخبه در دانشگاه ازاد جذب میشوند

    سرپرست دانشگاه آزاد اعلام کرد: طی برنامه ای به زودی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخبه را در دانشگاه آزاد جذب کنیم. این نخبگان ابتدا از دانشگاه آزاد و در مراحل بعدی از خارج از دانشگاه…