اخبار دکترا،آی سی تی،وزارت ارتباطاتی سی تی،فناوری مبتنی بر ال تی ای،علوم تحقیقات فناوری

  • اهمیت فنّاوری در حوزه “آی.سی.تی” در ایران

      معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیرحسین دوایی در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم…