اخبار دکترا،دکتری،وام دکترا،وام ضروری ذکتری، ازمون دکترا، دانشجویان پی اچ دی،ازمون پی اچ دی،

  • شروع ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری

    وام ضروری ویژه مقطع دکتری صرفا به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی قابل پرداخت است. مبلغ وام ضروری ویژه دکتری 30 ملیون ریال که معادل 3 ملیون تومان…