اخبار دکترا،نظام مهندسی،سازمان نظام مهندسی،رتبه ایران،ساختمان پلاسکو،خدمات فنی و مهندسی،اخبار

  • ایران سومین کشور جهان در تعداد مهندسان

        رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرج الله رجبی با اشاره به اینکه ایران در میزان تعداد مهندسان فارغ التحصیل رتبه سوم را در دنیا دارد و ۵۰ درصد مهندسان نیز مازاد نیاز…