اخبار دکترا سراسری

  • افزایش شانس چاپ مقالات در مجلات علمی

        ابتدا مقاله خود را جهت پیش داوری برای یکی از خبرگان این فن ارسال نمایید تا از نظر متدلوژی و نگارش علمی بررسی گردد و نقاط ضعف مقاله شما مشخص گردد. اگر به زبان انگلیسی تسلط کافی ندارید مقاله خود را به زبان…