اخبار دکتری،کنکور پی اچ دی،اعزام دانشجو،دانشجویان دکتری،اعزام دانشجو به المان،فرصت مطالعاتی،اخبار دکترا،

  • جزئیات فرصت مطالعاتی دکتری در کشور المان

    در تیرماه سال96، وزارت علوم قرارداد همکاری مشترکی با موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)  با عنوان “برنامه بورس مشترک و در زمینه اعزام دانشجو”منعقد نمود که در این توافق نامه مشترک (GISP) برای حمایت مالی از دانشجویان…